SERVICII JURIDICE

Orice activitate într-o organizație are tangențe directe cu mediul juridic. Neglijarea aspectelor legale care definesc în ce mod o companie se constituie, se lichidează sau activează pe piața locală sau străină, are o influență majoră asupra activității sale, impunând și un grad de repsonsabilitate pentru respectarea sau nerespectarea legii.

Din 2003 compania SERVIZI & SISTEMI prestează servicii juridice pentru companii locale și străine care își desfăsoara activitatea pe piața Republicii Moldova. Compania noastră și-a dezvoltat o reputație de partener de încredere și se bucură de o deosebită solicitare din partea întreprinderilor cu capital italian.

DREPTUL CIVIL

Serviciile prestate in cadrul ramurei de Drept Civil:

 • 1. Elaborarea tuturor contractelor și acordurilor civile.

 • 2. Elaborarea procurilor și împuternicirilor.

 • 3. Elaborarea statutelor / regulamentelor / proceselor-verbale / deciziilor / dispozițiilor.

 • 4. Elaborarea modelelor de cereri / demersuri / înștiințări / prescripții.

 • 5. Consultanță juridică privind încheierea, executarea, suspendarea, rezilierea, încetarea oricărui contract civil sau comercial.

 • 6. Consultanță juridică privind încheierea, executarea, suspendarea, rezilierea, încetarea oricărui contract cu element de extranietate.

 • 7. Consultanță juridică privind dobândirea și încetarea dreptului de proprietate.

 • 8. Consultanță juridică privind înregistrarea contractelor la instituțiile publice.

DREPTUL COMERCIAL

Serviciile prestate in cadrul ramurei de Drept Financiar:

 • 1. Constituirea și înregistrarea societăților comerciale.

 • 2. Constituirea și înregistrarea asociațiilor obștești.

 • 3. Reorganizarea societăților comerciale și asociațiilor obștești.

 • 4. Suspendarea activităților societăților comerciale.

 • 5. Lichidarea societăților comerciale.

 • 6. Obținerea actelor permisive pentru desfășurarea activității (autorizații, licențe, notificații și adeverințe).

 • 7. Înregistrarea dreptului de autor/conexe și brevet.

 • 8. Înregistrarea societăților comerciale ca deținător de date cu caracter personal.

DREPTUL MUNCII

Serviciile prestate in cadrul ramurei de Drept al Muncii:

 • 1. Elaborarea convențiilor colective la nivel de întreprindere.

 • 2. Elaborarea contractelor individuale de muncă.

 • 3. Elaborarea acordurilor de modificare a contractelor de muncă.

 • 4. Elaborarea actelor de deplasare în interes de serviciu și detașare.

 • 5. Elaborarea regulamentelor interne.

 • 6. Consultanță juridică prin suspendarea și încetarea contractelor de muncă.

 • 7. Consultanță juridică pe toate situațiile care pot apărea între Angajator și Salariat.

DREPTUL MIGRAȚIONAL

Serviciile prestate in cadrul ramurei de Drept Migrațional:

 • 1. Consultanță juridică privind angajarea cetățenilor străini în Republica Moldova.

 • 2. Obținerea deciziilor privind acordarea dreptului de ședere în Republica Moldova.

 • 3. Obținerea permisului de ședere ( muncă, studii, detașare, investiții și reântregirea familiei).

 • 4. Obținerea invitațiilor și vizelor de afaceri.

 • 5. Obținerea deciziilor de revocare a dreptului de ședere.

CONTACTAȚI OFICIUL NOSTRU

PRIN TELEFON SAU FORMULAR