SERVICII CONTABILE

Serviciile de contabilitate calitative sunt esențiale pentru menținerea, analiza și dezvoltarea activității unei companii. SERVIZI & SISTEMI prestează servicii de consultanță și evidență contabilă din anul 2003. Ulterior, echipa noastră de profesioniști cu experiență a obținut reputația unei companii de încredere, care se angajează să devină un adevărat aliat pentru organizația-client, și să presteze servicii contabile de calitate superioară.

La SERVIZI & SISTEMI divizăm serviciile noastre contabile în două categorii: Cosultață Contabilă și Evidență Contabilă. Vă invităm să cunoașteți în detalii aceste servicii, mai jos pe această pagină.

CONSULTANȚĂ CONTABILĂ

 • 1. Consultanță cu privire la activitatea întreprinderii și apectele fiscale.

 • 2. Consultanță privind salarizarea.

 • 3. Consultanță în domeniul financiar-bancar în Moldova.

 • 4. Consultanță pentru procedurile de import și export.

EVIDENȚĂ CONTABILĂ

 • 1. Înregistrarea și procesarea documentelor de contabilitate primară şi secundară. De la registre și evidenţe până la întreţinere contabilă:

  • Rapoartele sunt semnate de către reprezentantul agentului economic, cu prima şi a doua semnătură.
  • Rapoartele sînt semnate cu: prima semnătură, a conducătorului agentului economic, cea de a doua, în baza contractului de mandat – a reprezentantului companiei (la cerere).
 • 2. Procesarea săptămânală a documentelor prezentate de catre client.

  • Verificarea corectitudinii informațiilor prezentate.
  • Introducerea în baza de date 1C.
 • 3. Evidența personalului și calculul salariilor.

  • Întocmirea contractelor individuale și colective de muncă.
  • Evidența privind dosarele de personal.
  • Întocmirea și depunerea declarațiilor lunare privind obligațiile aferente drepturilor de personal către: CNAS, CNAM.
  • Calculul salariului în baza tabelelor de pontaj.
 • 4. Analizarea statului economic al clientului, informaţiilor cu privire la obligaţiile către Administraţia Financiară, precum şi către autorităţile locale municipale, băncii colaboratoare, furnizorilor, angajaţilor şi altor creditori.

 • 5. Păstrarea documentelor, registrelor şi evidenţelor contabile de la întocmirea lor până la predarea lor pentru păstrare în arhiva.

 • 6. Informarea clientului cu privire la următoarele:

  • Modificări privitoare la legislaţia contabilă şi fiscală.
  • Rezultatul financiar al activităţii sale pe anul curent.
 • 7. Întocmirea raportului financiar anual până la 31 martie a anului următor celui în curs de verificare.

 • 8. Prezentarea declaraţiilor şi verificarea statutului financiar şi al proprietăţilor înainte de plătirea impozitului, situaţiei statistice şi altele.

 • 9. Restabilirea evidenței contabile.

„SERVIZI & SISTEMI” garantează întocmirea şi prezentarea la timp a tuturor actelor conform legislației în vigoare.

CONTACTAȚI OFICIUL NOSTRU

PRIN TELEFON SAU FORMULAR